Menu Zavřeno

Kontakty

Společnost působí v teritoriu regionu Plzeňského kraje a částečně krajů Středočeského a Jihočeského. Hlavní stavební dvůr s technickým a technologickým zázemím je situován na okraji města v průmyslové zóně u “betonárky.” Sídlo společnosti je umístěno v Nepomuku a to v jeho centrální části.

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
CZ – 335 01 Nepomuk, U Pošty 513

Tel.: + 420 / 371 593 131
GSM: +420 / 725 763 950

E-mail: info@sinepo.cz
Web: www.sinepo.cz

ID schránka: jkf2c32

facebook.com/silnicenepomuk/

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184. Společnost je s účinností od 18.12.2018 evidována v informačním systému www.issm.justice se svým Zápisem skutečných majitelů u příslušného rejstříku Krajského soudu v Plzni.

Fakturační adresa a údaje:
CZ – 335 01 Nepomuk, U Pošty 513

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35 – 795 289 02 17 / 0100

IČ: 263 42 812
DIČ: CZ 263 42 812

Daňové doklady – faktury včetně všech náležitostí a smluvních příloh budou zasílány výhradně na adresu společnosti, případně elektronicky na emailovou adresu: ucto@sinepo.cz

Jednatel

Josef SKALA, Cert.Mgmt.

e-mail: josef.skala@sinepo.cz

Prokurista – technický ředitel
Doprava, Mechanizace

Lukáš SKALA

e-mail: lukas.skala@sinepo.cz

Asistentka jednatele

Váša SKALOVÁ

e-mail: vasa.skalova@sinepo.cz

Kontrolní oddělení

Mgr. Bc. Lucie SKALOVÁ

e-mail: lucie.skalova@sinepo.cz

Účetní oddělení

e-mail: ucto@sinepo.cz

Andrea TROJÁNKOVÁ
e-mail: andrea.trojankova@sinepo.cz

Obchodní oddělení

e-mail: obchod@sinepo.cz

Ing. Miroslav DŮBRAVA
e-mail: miroslav.dubrava@sinepo.cz

Jaroslav HRACH

e-mail: jaroslav.hrach@sinepo.cz

Smlouvy a nabídky

Jitka BAXOVÁ

e-mail: jitka.baxova@sinepo.cz

Eva PÍŠOVÁ

e-mail: eva.pisova@sinepo.cz

Hlavní stavbyvedoucí

Tomáš DUZBABA

e-mail: tomas.duzbaba@sinepo.cz

Stavbyvedoucí

David KORMOŠ

e-mail: david.kormos@sinepo.cz

Stavbyvedoucí

Vojtěch NĚMEC

e-mail: vojtech.nemec@sinepo.cz