Menu Zavřeno

Představení firmy

SILNICE NEPOMUK s.r.o. je soukromá stavební společnost s ryze českým kapitálem realizující zejména dopravní, inženýrské, vodohospodářské a ekologické stavby, pozemní stavitelství a provozuje služby v dopravě, mechanizaci a recyklaci stavebních materiálů.

Jsme rodinná firma s velkým srdcem. Strukturou kapitálu a personálním obsazením patříme mezi menší stavební společnosti. Počet našich zaměstnanců se pohybuje mezi 25 – 40 osobami s ročním objemem výroby v rozsahu 50 – 70 mil. Kč.

Předchozí zkušenosti všech našich zaměstnanců a jejich praxe v oboru dopravních a inženýrských staveb jsou trvale aplikovány v realizacích jednotlivých staveb. Dílčí část aktivit společnosti byla v minulých letech zaměřena do oblasti přípravy, projekce a výstavby technologických zařízení výroby stavebních hmot – realizace staveb obaloven asfaltových směsí. Jsme připraveni tyto zkušenosti ihned použít a dále rozvíjet.

Při své činnosti se společnost jednoznačně opírá o decentralizovanou organizaci řízení s delegovanou odpovědností a vysokým podílem jednotlivých zaměstnanců na úspěchu celé firmy. Ve svém rozvoji vycházíme z dlouholetých zkušeností svých zaměstnanců, z používání moderních strojů, zařízení a technologií, čímž je trvale zajišťována vysoká kvalita prováděných prací. Pro naše další úspěchy je nezbytné, abychom používali pouze prvotřídní technologie a inovace. Úspěch pak znamená zisk, který řídí náš budoucí růst.

Prioritou společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o. je navázat na tradice, kvalitu, podnikatelský potenciál a vynikající výsledky svých historických předchůdců.

Důvodem proč existujeme, jsou naši zákazníci. Jejich uspokojení je skutečným měřítkem úspěchů firmy. Naším cílem je vždy dodat zákazníkům lepší parametry staveb než naše konkurence.