Menu Zavřeno

Reference

Stejně jako v předchozích letech tak i dnes je jedním z našich hlavních cílů udržet a obhájit firemní filosofii v oblasti tradic, kvality a podnikatelského potenciálu našich předchůdců, udržet zaměstnanost a zabezpečit ekonomickou stabilitu firmy v době prohlubující se hospodářské krize.

Naše společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. zaměstnává v průměru 40 pracovníků a to především z Nepomuka a blízkého okolí. Pochopitelně se toto číslo zejména v době plnění většího objemu stavebních prací může úměrně zvyšovat o brigádníky a sekundárně také o spolupráci s menšími firmami a živnostníky. Firma tak přímo využívá dalších lidských zdrojů z oborů zednických a konstrukčních stavebních prací, dopravy, zemních prací a celé řady dalších.

Poslední léta jsou pro mnoho stavebních společností přelomová. Hospodářská krize s plnou silou zasáhla všechny stavební obory. Do určité míry se dá říci, že nejvíce bylo postiženo naše oborové odvětví dopravních staveb. Snížená poptávka po stavebních pracích spolu s převisem dodavatelských kapacit, srazila ceny na minimální úroveň. V mnoha případech se objevily dumpingové ceny pohybující se pod nákladovou úrovní staveb. S touto velice složitou situací jsme se vyrovnali, ale ne bez bolestivých šrámů.

Zaměření firmy SILNICE NEPOMUK s.r.o. se v uplynulém období nezměnilo a stále k hlavním oborům našich činností patří zejména dopravní, inženýrské a ekologické stavby. K jistému útlumu došlo v projekční činnosti.

Z našich realizovaných zakázek zde můžeme uvést: