Menu Zavřeno

GDPR

Informace o ochraně osobních údajů ve společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Vážené dámy, vážení pánové,
jedním z Vašich základních práv v oblasti nakládání s Vašimi osobními údaji je naší zákonnou povinností. Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. reaguje na celoevropské sjednocení ochrany Vašich osobních údajů od konce května 2018 nastavením vnitřních vnitropodnikových systémů tak, aby s nimi bylo nakládáno plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Podle tohoto Nařízení je (případným) správcem Vašich osobních údajů společnost:
SILNICE NEPOMUK s.r.o.
se sídlem:
CZ – 335 01 Nepomuk, U Pošty 513
IČ: 263 42 812
Tel: + 420 / 371 593 131
E-mail: info@sinepo.cz
Web: www.sinepo.cz

Společnost Vám zaručuje všechna práva a ochranu Vašich osobních údajů zcela v souladu se zněním uvedeného evropského Nařízení. V rámci fungování vnitro podnikového toku a ukládání informací byly zavedeny takové postupy, aby Vaše

  • právo na přístup k Vašim osobním údajům a informace o nich
  • právo na opravu Vašich osobních údajů
  • právo na výmaz Vašich osobních údajů
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů
  • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů
  • Vaše právo vznést námitku

jakož i další práva plynoucí z Nařízení budou vždy v plném rozsahu zachována.

V Nepomuku dne: 11. 11. 2019
Josef Skala, Cert.Mgmt.
jednatel společnosti