Menu Zavřeno

Služby

Dopravní stavby

Realizujeme kompletní dodávky komunikací všech tříd a zpevněných ploch. Nejedná se vždy o novostavby, ale v řadě případů o kompletní či dílčí rekonstrukce těchto typů dopravních staveb.

Inženýrské, vodohospodářské a ekologické stavby

Stavby přímo či nepřímo související se stavbami dopravními. Stavby vodovodní řadů, kanalizačních stok, čistíren odpadních vod. Ekologické stavby a stavby krajinného inženýrství.

Betonárna

Máme pro Vás připraven široký sortiment betonů a betonových mazanin, maloprodej drceného kameniva a recyklátů. Doprava i čerpání betonu.

Pozemní stavitelství

Realizace staveb v oboru pozemního stavitelství jsou stavby pro bydlení individuální rekreaci včetně jejich rekonstrukcí, občanské a administrativní budovy, zemědělské a průmyslové stavby.

Mechanizace, doprava, jeřábové práce

Provádíme též jeřábnické práce s mobilním jeřábem AD 28 na podvozku Tatra 815. Můžeme zajistit vykládání a nakládání břemen do maximální hmotnosti 28.000 kg pro běžné montážní a stavební práce a to i v těžkém terénu.

Recyklace

Věnujeme se zpracování a recyklaci stavebního odpadu z našich stavebních zakázek. Tyto stavební odpady naše společnost zpracovává již pomocí vlastní recyklační linky.
Recyklace stavebního odpadu probíhá pomocí drtiče a třídiče s výstupem do několika rozměrových frakcí.

Technické zázemí

Máme k dispozici vlastní areál – stavební dvůr v průmyslové lokalitě na okraji města s integrovaným recyklačním centrem stavebních hmot se zpracování vlastního stavebního odpadu.