Menu Zavřeno

“Společnost SILNICE NEPOMUK s.r.o. je připravena požadavky svých zákazníků vždy naplnit.”

“Kvalifikované pracovní týmy, perfektní organizace práce a dobré nápady jsou předpokladem pro rychlé a bezpečné splnění všech úkolů stavební zakázky.”

“ … tradice a kvalita zavazují.”

Další aktuality zde

Betonárna

výroba širokého sortimentu betonů a betonových mazanin, maloprodej drceného kameniva a recyklátů.

Jeřábové práce

jeřábnické práce s mobilním jeřábem AD 28 na podvozku Tatra 815. Vykládání a nakládání břemen do maximální hmotnosti pro běžné montážní a stavební práce.

Nákladní autodoprava

přeprava stavebních materiálů, dřeva, štěrků, písků, kamení, sutě, vč. nakládky, případně výkopových prací.

Služby

další komplexní služby v oblasti stavebnictví, inženýrských sítí, dopravy, manipulace, pozemních staveb, recyklace a jiné. O nic se nestaráte, vše zařídíme za Vás.

SILNICE NEPOMUK s.r.o. je soukromá stavební společnost s ryze českým kapitálem realizující zejména dopravní, inženýrské, vodohospodářské a ekologické stavby, pozemní stavitelství a provozuje služby v dopravě, mechanizaci a recyklaci stavebních materiálů. Jsme rodinná firma s velkým srdcem. Strukturou kapitálu a personálním obsazením patříme mezi menší stavební společnosti. Počet našich zaměstnanců se pohybuje mezi 25 – 40 osobami s ročním objemem výroby v rozsahu 50 – 70 mil. Kč. Prioritou společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o. je navázat na tradice, kvalitu, podnikatelský potenciál a vynikající výsledky svých historických předchůdců. Důvodem proč existujeme, jsou naši zákazníci. Jejich uspokojení je skutečným měřítkem úspěchů firmy. Naším cílem je vždy dodat zákazníkům lepší parametry staveb než naše konkurence.