Menu Zavřeno

Dopravní stavby

Realizujeme kompletní dodávky komunikací všech tříd a zpevněných ploch. Jedná se zejména o státní silnice, místní a účelové komunikace, dopravní plochy, cyklistické stezky, chodníky, lesní a polní cesty, výhybny, zpevněné plochy a nádvoří průmyslových areálů, parkoviště a parkovací plochy všech typů, úpravy křižovatek a přechodů, okružní křižovatky, apod.

Nejedná se vždy o novostavby, ale v řadě případů o kompletní či dílčí rekonstrukce těchto typů dopravních staveb.

Základní činností při budování dopravních staveb je zajištění případných demolic, zemních prací, staveb pozemních komunikací, zpevněných i nezpevněných ploch, novostaveb a oprav mostů, výstaveb souvisejících inženýrských sítí a jejich přípojek, vodorovného i svislého dopravního značení.