Menu Zavřeno

Sponzoring

Jako celá řada společností a firem, i my se snažíme podělit se o své úspěchy s těmi, kteří si s ohledem na svůj věk, zdravotní stav či jiný handicap mohou každodenní a pro nás leckdy všední malé radosti dopřát jen s podporou ostatních. Svými sponzorskými dary dlouhodobě podporujeme:

  • DOBRÝ ANDĚL – trvale podporujeme finančními příspěvky, protože se domníváme, že je nutné tyto silné projekty neustále nejen propagovat, ale také připomínat všem jejich význam a lidskost.
  • FN Plzeň – každoročně přinášíme na pracoviště Dětské kliniky fakultní nemocnice v předvánočním čase dárky a potřebné vybavení pro hry a zábavu všem malým pacientům, kteří zde musí trávit čas Vánoc bez svých blízkých a tím tak trošku ulehčit jejich mnohdy nelehké životní osudy.
  • Římskokatolická farnost – Arciděkanství Nepomuk – ne vždy je možné vše spočítat, nakreslit či jinak hmotně vyjádřit a proto dlouhodobě finančně podporujeme provoz a činnost místní farnosti.
  • ZOO Plzeň – v rámci podpory chovu ohrožených druhů zvířat jsme kmotry krokodýla filipínského, který se tak stal naším firemním maskotem jako „Krokouš Pepa“.

Mimo tyto naše hlavní směry dále podporujeme drobnými příspěvky celou řadu sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí v regionu našeho působení.