Menu Zavřeno

Předmět činnosti

SILNICE NEPOMUK s.r.o. je česká stavební společnost podnikající v oboru dopravních staveb, inženýrských, vodohospodářských a ekologických staveb, pozemního stavitelství, poskytující služby v mechanizaci, dopravě a recyklaci stavebních materiálů. Hlavními činnostmi jsou:

 • výstavby, opravy a rekonstrukce silnic, místních komunikací, chodníků, lesních a polních cest, zpevněných ploch, cyklostezek, apod.
 • výstavby inženýrských sítí, vodohospodářských a ekologických staveb,
 • výstavby, rekonstrukce a opravy mostních objektů, lávek, propustků, opěrných zdí, betonových a železobetonových konstrukcí,
 • výstavby průmyslových a industriálních ploch,
 • dodávky technologických zařízení,
 • výstavby sportovních zařízení a dětských hřišť,
 • doprava, zemní práce, provádění dlažeb, obrubníků, apod.
 • revitalizace městský parků a dalších prvků krajinného inženýrství,
 • stavby pozemního stavitelství,
 • poradenské činnosti v investiční výstavbě,
 • přípravy, projekce a výstavby technologických celků – např. obaloven, betonárek, apod.

Společnost ve strategii svého dalšího rozvoje připravuje další činnosti související s realizací silničních staveb tak, aby byly vždy uspokojeny náročné požadavky všech zákazníků.

Společnost působí v teritoriu regionu Plzeňského kraje s přesahem částečně do Středočeského a Jihočeského kraje.