Menu Zavřeno

Historie

Silničářská tradice v Nepomuku sahá až do 30. let minulého století. Tehdy stavební firma pana Řežábka, mimo jiné například realizovala novostavbu silnice z Nepomuka do nedaleké obce Klášter. Skutečné silničářské středisko však v Nepomuku bylo založeno až v roce 1953 a to národním podnikem Stavby silnic a železnic – závodem Karlovy Vary.

Po delimitaci tohoto střediska v 60. letech do závodu 02 národního podniku Silnice Plzeň vznikl v roce 1988 samostatný závod státního podniku Silnice Plzeň a to závod 10 Nepomuk.

Tento výrobní závod včetně kamenolomu Třebnuška byl později v roce 1992 privatizován do společnosti Silnice Nepomuk a.s.. Její život však netrval dlouho. V roce 2004, na základě rozhodnutí hlavního akcionáře, společnosti Stavby silnic a železnic a.s., o převzetí jmění své dceřiné společnosti, firma Silnice Nepomuk a.s. zanikla.

Počátek novodobé historie společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o. je datována jejím vznikem dne 20. 02. 2002. Původní název firmy HSK – EKO BRIKETY s.r.o. plně vyjadřoval její hlavní pracovní náplň, a to výrobu briket z čistého dřevního odpadu. Po ukončení této ekologické výroby v r. 2006 a následné transformace na SKALA-TRADE s.r.o. byla činnost cíleně zaměřena na přípravu, projekci a výstavbu technologických celků z oblasti výroby stavebních hmot – stavby obaloven, betonárek a prefabrikací.

Dalším významným mezníkem byl rok 2007, ve kterém došlo ke změně obchodního jména na SILNICE NEPOMUK s.r.o. a k rozšíření portfolia činností do oblasti dopravních a inženýrských staveb. Tato změna začala psát skutečně nové dějiny společnosti.

Historie stavební a obchodní společnosti SILNICE NEPOMUK se tak neuzavřela – pokračuje dále.