Menu Zavřeno

Revitalizace předprostoru 22.ZŠ v Plzni

Ohlédnutí za již na podzim dokončenou zakázkou – revitalizace veřejného prostoru, který byl rozčleněn na část nástupní a shromažďovací, čekací a obytovou. V části nástupní a shromažďovací je řešeno rozšíření schodiště včetně ploch se stojany na kola a posunutí bezbariérové přístupové rampy. Dále byla v realizaci zahrnuta čekací část tzv. ostrůvek, plocha se stupňovitým uspořádáním terénu pomocí schodů s dlažbou a betonových bloků v kombinaci s dřevěnými platformami určenými k sezení. Pobytová část v místě původní terasy se sochou je řešena tak, že je zachována trasa původního chodníku, který je zúžen, chodník je doplněn zklidněnými plochami s povrchem z MZK a zatravňovacích tvárnic s betonovými atypickými lavičkami s dřevěnými sedáky k sezení – naše vlastní PREFA výroba. Dále byla vybudována plocha pro umístění sestavy sportovních prvků. 🏗️

✅ Součástí úprav byly přístupové plochy, nový mobiliář, přístřešek před vstupem do školy a sadové úpravy

💰 Celková finanční náročnost cca 12 mil. Kč bez DPH

🗓️ Dokončení včetně kolaudace: prosinec 2023