Menu Zavřeno

Parkoviště v Liticích

Parkoviště v Liticích, v ulici Spádná, které jsme realizovali, je už nějaký ten čas plně využíváno. Věříme, že stavba bude sloužit dlouhé roky. Nestává se to často, ale především musíme pochválit oboustrannou, lépe řečeno všestranou perfektní spolupráci a komunikaci během výstavby mezi investorem Plzeň.eu MMP Odbor investic, provozovatelem Městský obvod Plzeň 6 Litice, technickým dozorem, projektantem a námi jako zhotovitelem. Za to velice děkujeme.